Interim Management

Zoekt u tijdelijke vervanging of ondersteuning op de griffie, en het liefst met veel ervaring tegen een redelijk tarief?
 
Griffie & Bestuur is gespecialiseerd in het werken mét en vóór de gemeenteraad. Dit kan tijdelijke vervanging zijn van uw griffier of raadsadviseur voor de dagelijkse gang van zaken op de griffie. Maar het is ook mogelijk om tijdelijke capaciteit in te huren voor ondersteuning en begeleiding van verschillende raads- en griffietaken
 
U kunt hierbij denken aan: kwaliteit van de stukkenstroom, werkgeverschap van de raad, wijze van verslaglegging, veranderingen in het vergadermodel, integriteit en gedragscode gemeentebestuurders, invulling volksvertegenwoordigende rol van de raad, komen tot kaderstelling, opzetten griffiestructuur, werving en selectie griffiepersoneel, ondersteuning van de rekenkamer(commissie), ed..
 
Als u kiest voor Griffie & Bestuur dan kunt u rekenen op kwaliteit en betrokkenheid. Maar ook op kennis, ervaring en hulpmiddelen om diverse processen bij raad en griffie in goede banen te leiden
 
Griffie & Bestuur is een kleine organisatie met een groot netwerk. Dankzij korte lijnen en weinig overhead, wordt met een redelijk uurtarief gerekend.