Projectmanagement

Wilt u het functioneren van de gemeenteraad tegen het licht houden. Of wilt u bijvoorbeeld hulp bij het opstellen van een raadsonderzoek, kaderstelling, of bij het protocol vacature burgemeester? Griffie & Bestuur biedt ondersteuning bij de diverse bestuurlijke projecten waar u als raad of griffie(r) mee te maken heeft. Hier volgen enkele voorbeelden.

Evaluatie besluitvormingstraject
Het is verstandig om 1 keer per raadsperiode het besluitvormingstraject tegen het licht te houden en u af te vragen ‘wat gaat goed wat zou beter of anders kunnen’. Door observatie en feedback brengt Griffie & Bestuur dit op eenvoudige wijze voor u in kaart. Een meer uitgebreide evaluatie-opzet met een vragenlijst en interactieve discussiebijeenkomst is natuurlijk ook mogelijk. En als dit vervolgens leidt tot aanpassingen op de vigerende verordeningen, dan is het schrijven hiervan bij Griffie & Bestuur in goede handen.

Raadsonderzoek
Invulling geven aan het enquêterecht is geen eenvoudige opgave en het vraagt veel tijd van de griffier of raadsadviseur. Oriënteert u zich op het doen van een dergelijk onderzoek of wenst u ondersteuning in het proces, neem dan contact op met Griffie & Bestuur.

Kaderstelling
De raad moet kaders stellen, maar ‘wat is kaderstelling’ en ‘hoe stelt u kaders’ ? Griffie & Bestuur begeleidt in de zoektocht naar een werkwijze om tot kaderstelling te komen voor uw gemeente.

Benoeming, evaluatie en herbenoeming burgemeester
De griffier heeft een belangrijke taak in het begeleiden van de vertrouwenscommissie bij benoeming, evaluatie en herbenoeming burgemeester. Griffie & Bestuur is ervaren in het opzetten van protocollen voor deze begeleidingtrajecten en kan uw gemeente hierbij adviseren en ondersteunen.
 
Procesbegeleiding vacature griffier/samenstelling griffiepersoneel
De gemeenteraad beschikt over een griffier (en medewerkers) die de raad ondersteunt(en). Bij vacatures of uitbreiding/inkrimping van de griffie dient de raad als werkgever goed op de hoogte te zijn van de taken en bevoegdheden die de raad heeft, maar dient hij ook inzicht te hebben in de soorten van ondersteuning die een griffie de raad kan bieden. Griffie & Bestuur helpt u om inzicht te krijgen in deze complexe materie en begeleidt werving- en selectieprocedures.

Stukkenstroom
Het is vaak een race tegen klok om als griffie de raadstukken inhoudelijk compleet en tijdig voor de raad beschikbaar te hebben. Een veel gehoord probleem is hoe kan dit effectiever en efficiënter. Griffie & Bestuur brengt voor u de huidige werkwijze in kaart en adviseert over de verbeterpunten. Samen met de griffier kan vervolgens een traject worden opgesteld om de verbeterpunten te implementeren.