Training & Innovatie

Zoekt u naar handvatten voor het politiek voorzitterschap, wilt u meer debat in de raad, bent u toe aan individuele coaching om uw werk als bestuurder, griffier of raadsadviseur nog meer inhoud te geven? Of zoekt u een creatieve oplossing voor een vraagstuk in het publieke sector?

Technisch voorzitterschap
De voorzitter heeft een belangrijke taak bij politieke vergaderingen; hij draagt zorgt voor de vergaderorde, stimuleert het debat, weet om te gaan met insprekers, geeft een heldere samenvatting en trekt conclusies. Voor de voorzitter van de raad en de raadsleden die voorzitter zijn van een raadscommissie, biedt Griffie & Bestuur trainingen op maat aan. Dit kan door observatie en feedback, waarin de verbeterpunten redelijk snel zichtbaar worden. Of een incompany-training waarin u handvatten krijgt aangereikt en vaardigheden worden getraind om met nog meer plezier de taak van technisch voorzitter in te vullen.

Debattraining
Het politieke debat komt in de gemeenteraad maar niet van de grond. Hoe komt dat? Is iedereen het altijd met elkaar eens, of weet u niet hoe u de anderen moet overtuigen ? Griffie & Bestuur verzorgt voor u de observatie zodat snel duidelijk wordt welke onderdelen van het debat (minder) goed uit de verf komen. U kunt aansluitend kiezen voor een incompany-training van debattheorie en toepasbare tips. De prikkelende oefeningen in de training zorgen dat de nieuwe kennis en vaardigheden meteen in praktijk kunnen worden gebracht.

Individuele coaching
Als bestuurder, griffier en raadsadviseur werkt u in een dynamische omgeving met veel verschillende belangen. Even het overzicht kwijt en behoefte aan een klankbord? Griffie & Bestuur biedt een luisterend oor en geeft feedback zodat u de situatie weer redelijk snel onder controle heeft. En als blijkt dat een intensiever traject is gewenst dan wordt samen met u gezocht naar een coachingstraject dat aansluit op uw behoeften.
 
Creatieve oplossingen voor publieke vraagstukken
Binnen gemeentelijke organisaties maar ook binnen de politiek worden creatieve en innovatieve oplossingen verwacht. Er moet meer met minder en het liefst anders. Maar hoe doet u dat? Drs. Guda Kager CMC is aangesloten bij Stichting Ynnovate Fonds (www.ynnovate.it ) en zet zich samen met een netwerk van Ynnovators in voor de realisatie van een innovatieve overheid door het stimuleren van het menselijk handelen gericht op vernieuwing. Een vraagstuk kan al in een vier uur durende sessie leiden tot een oplossing die u van te voren nooit had bedacht. Meer info: info@griffie-bestuur.nl


Griffie & Bestuur is CRKBO geregistreerd.